Nordmarka Ski-o-klubb

Nordmarka Skiorienteringsklubb ble stiftet 5. april 2011. Ski-o-klubben er en videreføring av foreningen Venner av Norsk Skiorientering og har som hovedformål å legge til rette for skiorienteringsaktivitet i Norge. Ski-o-klubben skal arbeide for å skaffe best mulig trenings- og konkurranseforhold for ski-o-idretten i Norge.

O-Treff er klubbens årlige flaggskipsarrangement og har blitt arrangert siden 1999. Vi har hatt ansvaret for NM og Nordisk Mesterskap og var også teknisk arrangør av EM 2011.

Ski-o-klubben står også bak Ski-o.com. Les mer om det nederst på denne siden.

Bli medlem!

Medlemskontingenten er satt til 100 kroner pr. år.
Kontingenten betales til kontonummer: 0530 44 10932.
Betalingen må i tillegg til navn og adresse merkes med «medlemskap» og aktuell e-postadresse.

Skooterutleie

Nytt av året er at Ski-o-klubben har gått til innkjøp av en snøskooter. Denne kan leies i forbindelse med preparering av løyper til trening og konkurranser. Prisen er kr. 900 pr døgn for NM-arangementer og kr. 700 for andre arrangementer. Se eget dokument for ytterligere informasjon.

Styret

  • Leder: Andreas M. Edvardsen
  • Nestleder: Hanne Sletner
  • Kasserer: Kristin Hasle Haslestad
  • Materialforvalter: Yngve Mobråthen

Spørsmål kan sendes til: ski-o-klubben@ski-o.com

Kommentarer

Legg igjen en kommentar